Transformatortårne
 

 
Transformatortårn
Tranten
  Transformatortårn
Sørup